HIRDETMÉNYEK

Az általános iskolákba történő beiratásról

Pdf letöltése


Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat felhívást tesz közzé

hivatalsegéd-takarító

munkakör betöltésére.

A munkajogviszony időtartama: Határozatlan idejű 3 hónap próbaidővel.

Foglalkoztatás jellege : részmunkaidő (6 óra)

Bérezés: Munka törvénykönyve szerint.

Pályázati feltétel: legalább 8 általános.

A munkakör betölthető: 2018. március 1.

Jelentkezés : írásban az önéletrajz benyújtásával. A jelentkezés benyújtható személyesen az önkormányzati hivatalban, vagy postai úton az önkormányzat címére lehet küldeni (8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u.69.)

A munkával kapcsolatos további információ kérhető: 88/585320 telefonszámon.


 MEGHÍVÓ

Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 19-én 17 órai kezdettel tartandó nyilvános ülésére

Képviselő-testület ülés helye: Önkormányzati Hivatal Bakonyszentkirály

Napirendi javaslat:

Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

Előadó: polgármester

 Bakonyszentkirály, 2018. február 12.

Csillag Zoltán
polgármester

Meghívott:
Sági Lászlóné gazd. ügyint.


 Az elektronikus ügyintézés

és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően 2018. január 2-től új elektronikus ügyintézési felületet használhatnak az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek.

A gazdálkodó szervezetek számára törvényi kötelezettség, hogy 
kizárólag elektronikusan intézhetik hivatalos ügyeiket.

Az állampolgárok továbbra intézhetik az ügyeiket 
papír alapon, személyesen, vagy
postai feladással, vagy választhatják az
elektronikus ügyintézést.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak 
Ügyfélkapun, vagy 
Cégkapun 
keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett kérelmeket a Hivatal vissza fogja utasítani.


KÖZLEMÉNY

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2018. február hónapban hivatásos gondnoki képzést indít a mellékelt felhívás szerint.
A képzés célja, hogy megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozott személyek személyi és vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés tervezett ideje: 2018. február 26-2018. március 01.
A képzésről tájékozódhat a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint további információt

Badiczné Juhász Anna nyújt a 88/579-311-es telefonszámon

vagy a vemkh.szoc.gyamugy@veszprem.gov.hu e-mail címen.
Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás letöltése


HIRDETMÉNY

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség a KÖFOP-1-2-1- VEKOP-16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat alapján Bakonyszentkirály Községi Önkormányzatot 6 861 770 Ft összegű támogatásban részesítette.

A támogatás intenzitása: 100 %

A támogatás az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás során a  települési önkormányzatoknál felmerülő egyes feladatok költségeinek támogatására szolgál: informatikai eszközök beszerzése, adatmigráció, szabályzási feltételek kialakítása, oktatáson való részvétel, honlap fejlesztés)

A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.10.01.

A Projekt befejezésének tervezett ideje:2018.06.30.


 

BAKONYSZENTKIRÁLY
KÖZSÉG HIVATALOS HONLAPJA