Köszöntjük a Békefi Antal Általános Iskola honlapján.


HIRDETMÉNY az Általános Iskolai beíratásról a 2022-2023-as tanévre


Békefi Antal Általános Iskola járványügyi eljárásrendje 2021.11.02-től


E-ellenőrző és DKT vagy Elektronikus ügyintézés belépéshez kattintson a képre!


Kedves Szülők!

A pénteken kihirdetett 17/2021. (III. 5.) EMMI határozat 6., gyermekfelügyeletet érintő pontját a tegnapi napon visszavonták. Ennek értelmében, nagyon indokolt esetben, a szülő kérheti gyermeke számára a felügyeletet március 31-ig.

Felhívjuk azonban mindenki figyelmét az otthonmaradás fontosságára a Korm. rendelet 2. §-a alapján: „a Kormány felkéri a szülőket, hogy az 1. § (1) bekezdés szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe”.

Igényüket Tóthné Peng Annamáriának a 06 30 500 3194-es telefonszámon, vagy a Kréta felületen neki küldött üzenetben jelezhetik, vasárnap 17 óráig.

2021.03.07

Farkas László


Kedves Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III. 05.) EMMI határozata alapján az alábbi tájékoztatást adom.

2021. március 8. napjától 2021. március 31. napjáig az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre; fontos, hogy ez nem rendkívüli szünetet, hanem az oktatás módjának megváltoztatását jelenti.

A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.

A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

-     a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

-     a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére

2021. március 8-tól a tanítás-tanulás elsősorban az e-Kréta rendszer segítségével történik. Ennek érdekében az iskola honlapján is elhelyeztünk egy belépési ikont. A pedagógusok egyénileg megállapíthatnak másodlagos online platformokat is, erről tájékoztatni fognak.

A pedagógusok üzenetben küldik meg a gyerekeknek és Önöknek is a tananyagot, ahol a gyerekek válaszolni is tudnak. A számonkérés formáit a tanárok egyénileg alakítják, és erről tájékoztatást is adnak.

Amennyiben a Kréta belépési kódok hiányoznak, kérem, hívják az iskola vezetékes számát (585-350), és az iskolatitkár kolléganő újat készít.

Az alábbiakban megadjuk a pedagógusok elérhetőségeit, akiket tantárgyi ügyekben kereshetnek, elsősorban munkaidőben.

Telefonszám E-mail cím
Bede- Fazekas Csaba 0630/789-4771 bfcsaba@gmail.com
Farkas László 0630/8117835 editor@index.hu
Garainé Mikolics Emma 0670/610-4247 garaiemma@citromail.hu
Jüngling Bernadett 0630/310-3611 bernadettjungling@gmail.com
Kánnai Rita Andrea 0630/530-5170 kannairita@gmail.com
Némethné Molnár Viktória 0630/2240422
Puskás Tamás 0630/693-6131 pustam@freemail.hu
Pongráczné Marton Dóra 0620/471-6222 pongracznemd@freemail.hu
Tóthné Peng Annamária 0630/500-3194 tothnepannamaria@gmail.com

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása, azonban az intézmények nem kerülnek bezárásra. Az intézmény vezetője, az iskolatitkár és a technikai személyzet az intézményben tartózkodik.

A tantermen kívüli digitális munkarend időszakában a kontaktusszám minél jelentősebb csökkentése érdekében, a vonatkozó jogszabályi hely alapján gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

A konyha vezetőjével, Adamik Lászlóval történt egyeztetés szerint, az étkezésre igényt tartó tanulók éthordóban tudják elvinni az ebédjüket.

Bármilyen egyéb kérdéssel kérem forduljanak Adamik Lászlóhoz (06 30 395 8580), aki készséggel áll rendelkezésükre.

A korábbi tájékoztatás szerint, az otthoni tanuláshoz szükséges, de az iskolában maradt tankönyveket, füzeteket, egyéb eszközöket 03. 08-tól, hétfőtől el lehet vinni az iskolából.

Amennyiben valakinek elveszett a tankönyve, munkafüzete, kérem, jelezze, és az iskolai könyvtárból próbáljuk pótolni.

Segítő együttműködésüket köszönöm!

Nagyon vigyázzanak magukra!

2021.03.05.

Farkas László


Év végi elköszönő


sztelt

This is some text!

This is some text!

This is some text!

This is some text!